Image of Creontiades pallidus

                                      حشره كامل سنك قوزه


 

پنبه با نام علمی Gossypium spp گیاهی است چند ساله که بصورت یکساله کشت می شود . به طور کلی الیاف پنبه به عنوان محصول اصلی و درجه اول و دانه پنبه به عنوان محصول فرعی و درجه دوم ،نقش مهمی در صنعت و تجارت دارد و به طلای سفید معروف است . سطح زیر کشت پنبه در ایران حدود 120 هزار هکتار می باشد ، خراسان بزرگ با سطح زیر کشت 40 هزار هکتار بیشترین سطح و تولید را دارا است . از آنجائیکه بشر تلاش کرده است که بسیاری از خصوصیات وحشی و ذاتی این گیاه را از طریق اصلاح نژاد ازبین ببرد ، مدیریت این محصول بسیار سخت شده است ،از جمله پدیده ها ی که در مزارع پنبه به وفور دیده می شود ریزش غنچه ها می باشد این ریزش ممکن است به چند دلیل باشد که عبارتند از : تنش آبی،ابری بودن آسمان به مدت طولانی ،کمبود مواد غذایی،دمای بالای محیط ،تراکم زیاد بوته در هکتار ،زیاد بودن گل آنها و آسیب آفات . تغییرات محیطی درسالهای اخیر بخصوص در استان های خراسان باعث گردیده که علاوه برآفاتی نظیرکرم خاردار ،کنه پنبه وعسلک برگ پنبه ،جمعیت سنک های قوزه پنبه بالا رفته و باعث ریزش گل و قوزه های جوان پنبه گردد.در مزارعی که علیه این آفت مبارزه نمی گردد حدود 70تا85 درصد گل وغنچه وجوانه های جوان پنبه ریزش می نمایند.  سنک قوزه حشره ای از خانواده Miridae با نام علمی Creontiades pallidus می باشد. این اولین گزارش از ایران بود که این سنک به عنوان آفت مزارع پنبه معرفی گردید، علاوه بر این آفت 10 گونه دیگر از خانواده میریده از مزارع پنبه خراسان جمع آوری شد که  دو گونه دیگر  بنام  goeze  Adelphocoris  lineolatus  و Lygus  rugulipennis pop در بین گونه های میریده جمع آوری شده که از اهمیت اقتصادی بیشتری در شمال خراسان بر خوردار هستند . تغذیه پوره ها و حشرات کامل از غنچه ، گل پنبه و قوزه های جوان باعث ریزش آنها می شود زیرا بزاق سن گیاهخوارخانواده  Miridae  حاوی آنزیم های پکتیناز و پلی گالاکتوزیناز است، محل تغذیه پوره ها و حشرات کامل بروی قوزه ها کاملا مشخص بوده و به شکل لکه های سیاهرنگی نمایان است .


سنک قوزه پنبه                                                                                                                     Ramber Creontiades  pallidusاین سنک در تمام مناطق پنبه کاری کشور از جمله استان های خراسان انتشار دارد .خرمالی (1379) با جمع آوری و شناسایی سن های خانواده میریده مزارع پنبه گنبد ،سن سبز یونجه یا Adelphocoris  lineolatus را عامل ریزش غنچه ،گل و قوزه های جوان اعلام نموده است .اما در منطقه خراسان که نزدیک گرگان و گنبد می باشد عامل ریزش غنچه و گل پنبه c.pallidus  می باشد (حسینی وهمکاران 1379)

Image of Creontiades pallidus

بوته های پنبه ای که مورد حمله و خسارت پوره ها و حشرات کامل قرار می گیرند ، مخصوصا در موقعی که جمعیت آفت بالا باشد (در نسل سوم )ریزش غنچه ها و قوزه های جوان به شدت افزایش می یابد.بنابراین با توجه به عدم آگاهی پنبه کاران از نوع آفت و زمان مناسب مبارزه ، هرساله به مزارع پنبه خسارات زیادی وارد می آورد .که پیشنهاد میگردد : پنبه کاران روش مبارزه بر اساس مدیریت تلفیقی آفات پی ریزی نمایند ، تا شاهد کاهش مصرف بی رویه سموم شیمیایی باشیم . چكیده پایان نامه كارشناسی مجتبی رستگار 1389